Skip to content

Federació Coordinadora de Muixerangues

La Federació Coordinadora de Muixerangues és l’ens encarregat d’organitzar i coordinar les colles muixerangueres, vetllar per la seua seguretat, difondre el fet muixeranguer i actuar com una única veu davant els diferents estaments socials, polítics i culturals. 

jove-muixeranga-val-01

De nord a sud del país

Una tradició valenciana en expansió

La muixeranga és una tradició valenciana que antigament va estar molt estesa, però que només es va conservar en determinades localitats, com Algemesí i l’Alcúdia. Des dels nuclis tradicionals assistim, a partir de l’any 2002, a una primera eclosió muixeranguera i des del 2011 a un veritable esclat de noves colles. Actualment hi ha 22 colles federades.

Les torres humanes valencianes

La Muixeranga,
genuïna i singular

La muixeranga és un element festiu que s’ha conservat en diferents pobles valencians, amb variants locals, a partir de l’evolució d’una antiga dansa que, amb diferents denominacions, es ballava en gran part de l’antiga Corona d’Aragó. Aquesta dansa estava estructurada en el ball, el soterrament i la torre humana final.

Pròxims esdeveniments

Agenda

La Federació Coordinadora de Muixerangues duu a terme diferents activitats dirigides a la conservació, difusió, ús, ensenyament i estudi de tot allò relacionat directament o indirecta amb les muixerangues, així com fomentar la unió entre les colles federades i propiciar el seu creixement a nivell tècnic i social.

Tota la informació sobre les muixerangues

Actualitat - Blog

Trobada de Muixerangues a Castelló
Estimats amigues i amics: El proper dissabte que ve tindrà lloc a Castelló de la Plana una trobada de muixerangues dins dels actes organitzats per Acció Cultural del País Valencià
premis cultura 2021
Premi a reconeixements de la cultura
A la Federació Coordinadora de Muixerangues se li ha concedit el premi a reconeixements de la cultura, de l'area de Cultura de la Diputació de València, per la Tasca de Difusió de la Cultura Valenciana.

Bones pràctiques i seguretat muixaranguera

Manual de Seguretat

Tot i que, l’índex de caiguda en el món muixeranguer és molt reduït, un dels objectius principals de la FCM és vetllar per una bona praxis muixeranguera que reduÏsca al mínim tant el risc de caiguda com les seves conseqüències, a nivell físiques i a nivell psicològic, així com les lesions produïdes per una mala pràctica. Per a això cal elaborar i posar en pràctica una sèrie de mesures preventives i de seguretat com, els terres atenuants als assajos, o bé els cascs. Juntament amb això, es pretén potenciar la formació dels muixeranguers i muixerangueres tant en qüestions de prevenció com en conceptes sanitaris més amplis.