Skip to content

Normativa FCM

2/5/2023Catàleg Oficial de Muixerangues. Llistat bàsic de muixerangues aprovat per l'assemblea de mestres el 17 de novembre de 2022

2/5/2022Estatuts de la federació coordinadora de muixerangues aprovats per l'assemblea general de 20 de juny de 2020

2/5/2022Reglament de règim intern de la federació coordinadora de muixerangues

28/4/2022Requisits que han de complir les figures per a ser considerades muixerangueres

28/4/2022Acord de l'area tècnica de la federació coordinadora de muixerangues 2022

26/4/2022 Comunicat d'accidents pg muixarangues