Skip to content

Transparència

Som transparents

Subvencions i ajudes públiques 2021

Amb l’objectiu d’ampliar i reforçar la transparència de la nostra activitat i, segons el que s’estableix en la Llei 13/2013 de transparència, la Federació Coordinadora de Muixerangues posa a la seua disposició la informació referida al seu finançament tant de diferents subvencions, com dels contractes establits amb la Generalitat Valenciana.

Entitat: Institut Valencià de Cultura
Import: 55.000 €

22/10/2021Conveni de col·laboració entre l’institut valencià de cultura i la federació coordinadora de muixerangues, per a finançar activitats de promoció de la muixeranga com a manifestació cultural.

ANY 2020

22/04/2020Sol·licitud de documentació actualitzada per a la firma d’un conveni en 2020 per a la col·laboració en activitats de funcionament i coordinació.

12/06/2020Conveni de col·laboració entre l’institut valencià de cultura i la federació coordinadora de muixerangues, per a finançar activitats de promoció de la muixeranga com a manifestació cultural.