Skip to content

Muixeranga de Sueca

L’any 2005, un grup d’amics que es reuneixen al Casal Jove, decideixen recuperar la Muixeranga de Sueca, i així, la Nit de Nadal d’aquest any, realitzen la seua primera actuació a la plaça de l’Ajuntament.

La colla es va recuperar, no crear, ja que hi ha vestigis d’una muixeranga a l’Arxiu Municipal. La referència més antiga data del 1798, quan l’Ajuntament demanà permís a Capitania per celebrar la processó de la seua patrona.

Les dates ineludibles són: el 8 de setembre: processó de la Mare de Déu de Sales; el 9 d’octubre: Homenatge a Joan Fuster a sa casa; la Nit de Nadal: aniversari de la colla a la plaça de l’Ajuntament.

Durant aquests anys la colla ha actuat a tot el País Valencià i fora d’ell, com a Madrid (Fitur) i a Cambrils (Trobada colles del Sud).

En l’actualitat consta de 70 membres en actiu i pertany a la federació com a colla de 4.